OVK och injustering

Inför 5-års besiktningen den 17-19 maj görs en OVK för att justera ventilationsystemet. Detta för att på besiktningen kunna avvisa tveksamheter kring smuts och felinställningar och på så sätt lättare kunna framhäva grundproblemen när vi anmärker på hela ventilationssystemet.

Injustering och OVK kommer att genomföras parallellt. Körschema kommer att delas ut i boendes brevlådor närmare. Kontrollen sker dagtid 8-16 och det är av största vikt att kontrollanten får tillträde till alla lägenheter för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Därför MÅSTE du sätta din dörr i serviceläge om du inte är hemma!

Vid besöket kommer också filter i våra friskluftsintag att bytas.

Senaste inläggen

Bloggarkiv