Arbete med Tappvägen

Med start v. 44 kommer arbetet med att färdigställa Bullerbytorget och Tappvägen i Annedal/Mariehäll inledas. Vägen rustas upp med ny beläggning, övergångsställen, parkeringsfickor och komplettering av träd. Arbetet kommer innebära en del olägenheter i form av begränsad framkomlighet och att parkeringsplatser tillfälligt stängs av. Boende kommer dock hela tiden kunna komma till sina fastigheter under hela arbetsperioden. 

Färdigställande av hela gång- & cykelbanan beräknas till sommaren 2022. 

Frågor kring arbetet besvaras av Fredrik Ågren, byggprojektledare. Arbetena utförs av Solution Markteknik i Mälardalen AB på uppdrag av Stockholms stad. 

Senaste inläggen

Bloggarkiv