Vad händer med byggena?

På årsmötet kom flera frågor kring om hur byggena runt omkring oss går.
Efter kontakt med Stockholmshem så har vi fått veta att tidsplanen är så här:
- Sämjan = inflytt med start oktober 2020 och sista inflytt början av 2021
- Linaberg = inflytt 2020-2021
Under 2021 utförs finplanering och brandgatan slutförs.

Vi har också påtalat problemen med både den skarpa skymda kurvan in på brandgatan och den snäva svängen in i vårt garage till följd av byggstaketet. Åtgärder är på väg.

Byggena har haft problem med inbrott och de uppskattar väldigt mycket om boende som ser personer inne på områdena nattetid eller helger ringer 112.

Senaste inläggen

Bloggarkiv