Avgiftssänkning

Med anledning av det rådande ränteläget och föreningens goda ekonomi har styrelsen beslutat att sänka månadsavgiften för samtliga medlemmar med 10%. Sänkningen gäller från och med kvartal 2 i år, d.v.s. april månad, och gäller tillsvidare under förutsättning att ränteläget och marknaden är stabil. Om förutsättningarna förändras kommer månadsavgifterna att justeras med föreningens långsiktiga ekonomiska välmående i beaktande.

Senaste inläggen

Bloggarkiv