Ska du flytta hiT?

Här har vi samlat kort information och svar på de frågor vi oftast får inför försäljning och inflytt. Är du redan medlem/boende i föreningen hittar du mer utförliga svar på frågor under menyfliken Medlem.
 
För mäklare
Överlåtelsehandlingar och medlemskapsansökan postas till:
Brf Travkusken, Alpvägen 21, 16865 Bromma. Bifoga förfrankerat returkuvert.


Bredband och TV - Comhem
Föreningens gruppavtal hos Comhem (triple-play) innebär att alla hushåll har tillgång till hemtelefoni, ett antal tv-kanaler samt bredband 100/100.

Elabonnemang / Elavtal
Föreningen har ett kollektivt elavtal vilket innebär att enskilda hushåll inte behöver tecka något eget elabonnemang. Elförbrukningen mäts individuellt och tillkommer på månadsavin.

Garageplats
Vi har 80 st garageplatser för bilar varav 2 st handikappsanpassade samt 6 st mc/mopedplatser. 20 st av bilplatserna erbjuder laddmöjligheter. Kostnaden hittar du i högermarginalen.

Gemensamma lokaler
Föreningen innehar inga gemensamma lokaler bortsett från garage, cykel- & barnvagnsförråd.

Grillning
Det är sedan 2018 tillåtet att grilla på balkong/uteplats med gasol- eller elgrill.  Hänsyn gäller. Tillåten maxstorlek på gasoltuben är P6 (12 liter).

Hemförsäkring
Det är viktigt att varje hushåll innehar en hemförsäkring. Föreningen innehar gemensamt bostadsrättstillägg vilket betyder att detta inte måste innehas enskilt av varje hushåll.

Komposterbart avfall
Hos oss komposterar vi vårt matavfall. I vårt garage invid port 17 finns de papperspåsar som ska användas för att slänga matavfall. Kompostpåsen slängs sedan i för ändamålet avsedd sopsug. Det är ej tillåtet att slänga plastpåsar i nedkastet för matavfall!

Månadsavgift, autogiro  och e-faktura
Månadsavgiften betalas till vår ekonomiska förvaltare Fastum varje månad. På samma avi tillkommer också el- och varmvattenförbrukning samt ev. garageplats.

Namnskylt på dörr / postlåda
Fastighetsskötaren ombesörjer namnbyten på dörr, postbox och porttavla. Kontakta dem här eller meddela styrelsen så ordnas detta.

Stadgar
Du som medlem är skyldig att ta del av och följa våra stadgar.

Trivselregler
Våra trivselregler omfattar dig och dina familjemedlemmar, gäster, inneboende, andrahandshyresgäster och ev hantverkare eller andra som utför arbete åt dig.

Varmvatten
Varmvattenförbrukningen mäts individuellt och tillkommer din vanliga boendekostnad på avi från Fastum.

Dokument


Snabba fakta

HAR VI LOKALER ATT HYRA?
Nej, föreningen har inga lokaler

UPPVÄRMNING
Värmepumpar och fjärrvärme

GEMENSAMMA UTRYMMEN
Garage, cykel- & barnvagnsrum, miljörum (ej grovsopor!)

INGÅR I MÅNADSAVGIFTEN
Värme, Triple-play från Comhem (telefoni, bas-tv, bredband 100/100). Varmvatten- och elförbrukning debiteras varje hushåll enskilt.

PARKERING
Garage bil: 1000:-/mån
Garage bil laddplats: 1100:-/mån (avgift för abonnemang och elförbrukning tillkommer)
Garage MC: 500:-/mån
Garage moped: 250:-/mån

LÄGENHETSFÖRRÅD
Till varje lägenhet hör ett källarförråd

GODKÄNNS DELAT ÄGANDE?
Ja (minsta andel 10%)

GODKÄNNS JURIDISK PERSON SOM MEDLEM?
Nej

AFFISCHERING/ REKLAM

Mäklare och andra företag som vill sätta upp lappar, affischer eller annan reklam i föreningens fastigheter kräver styrelsens godkännande
Mariehäll och Annedal under byggnation
Mariehäll och Annedal under byggnation