Ska du flytta hiT?

Här har vi samlat kort information och svar på de frågor vi oftast får inför försäljning och inflytt. Är du redan medlem/boende i föreningen hittar du mer utförliga svar på frågor under menyfliken Medlem.
 
För mäklare
Överlåtelsehandlingar och medlemskapsansökan sköts via Fastums mäklarservice som nås här.

Bredband och TV - Tele2 (fd Comhem)
Föreningens gruppavtal hos Tele2 innebär att alla hushåll har tillgång till hemtelefoni, ett antal tv-kanaler samt bredband 250/250.

Elabonnemang / Elavtal
Föreningen har ett kollektivt elavtal vilket innebär att enskilda hushåll inte behöver tecka något eget elabonnemang. Elförbrukningen mäts individuellt och tillkommer på månadsavin.

Garageplats
Vi har 80 st garageplatser för bilar varav 2 st tillgänglighetsanpassade samt 6 st mc/mopedplatser. 40 st av bilplatserna erbjuder laddmöjligheter. Kostnaden hittar du till höger/längst ner på sidan under Snabba Fakta

Gemensamma lokaler
Föreningen innehar inga gemensamma lokaler bortsett från garage, cykel- & barnvagnsförråd. Föreningen har heller ej övernattningslägenhet

Grillning
Det är tillåtet att grilla på balkong/uteplats med gasol- eller elgrill.  Hänsyn samt trivselregler gäller. Tillåten maxstorlek på gasoltub är P6 (12 liter).

Gästparkering
Vår gästparkering återfinns längs gatan utmed port 23-27. Vår plats är nummer 5001 och är den närmast port 25 (den andra platsen tillhör Stockholmshem).
För att nyttja måste du boka genom www.bkhr.io eller i appen bkhr. Ditt lägenhetsnummer är användarnamn men du måste kontakta styrelsen för att få en unik PIN-kod.

Hemförsäkring
Det är viktigt att varje hushåll innehar en hemförsäkring. Föreningen innehar gemensamt bostadsrättstillägg hos Trygg-Hansa vilket betyder att detta inte måste innehas enskilt av varje hushåll.

Komposterbart avfall / Matavfall
Hos oss komposterar vi vårt matavfall. I vårt garage invid port 17 finns de papperspåsar som ska användas för att slänga matavfall. Kompostpåsen slängs sedan i för ändamålet avsedd sopsug. Det är ej tillåtet att slänga plastpåsar i nedkastet för matavfall!

Månadsavgift, autogiro  och e-faktura
Månadsavgiften betalas in till vår ekonomiska förvaltare Fastum varje månad. På samma avi tillkommer också el- och varmvattenförbrukning samt ev. garageplats.

Namnskylt på dörr / postlåda
Fastighetsskötaren ombesörjer namnbyten på dörr, postbox och porttavla. Kontakta dem här eller meddela styrelsen så ordnas detta.

Stadgar
Du som medlem är skyldig att ta del av och följa våra stadgar.

Trivselregler
Våra trivselregler omfattar dig och dina familjemedlemmar, gäster, inneboende, andrahandshyresgäster och ev hantverkare eller andra som utför arbete åt dig.

Varmvatten
Varmvattenförbrukningen mäts individuellt och tillkommer på månadsavin.

Dokument


Snabba fakta

HAR VI LOKALER ATT HYRA?
Nej, föreningen har inga lokaler eller övernattningslägenhet

UPPVÄRMNING
Värmepumpar och fjärrvärme

GEMENSAMMA UTRYMMEN
Garage, cykel- & barnvagnsrum, miljörum (ej grovsopor!)

INGÅR I MÅNADSAVGIFTEN
Värme, telefoni, bas-tv, bredband 250/250 från Tele2. Varmvatten- och elförbrukning debiteras varje hushåll enskilt.

PARKERING
Garage bil: 1100:-/mån
Garage bil laddplats: 1200:-/mån (avgift för abonnemang och elförbrukning tillkommer)
Garage MC: 500:-/mån
Garage moped: 250:-/mån

LÄGENHETSFÖRRÅD
Varje lägenhet har ett källarförråd

GODKÄNNS DELAT ÄGANDE?
Ja (minsta andel 10%)

GODKÄNNS JURIDISK PERSON SOM MEDLEM?
Nej

AFFISCHERING/ REKLAM

Mäklare och andra företag som vill sätta upp lappar, affischer eller annan reklam i ELLER på föreningens fastigheter kräver styrelsens godkännande.
Vid lägenhetsvisning behövs ej tillsånd så länge som aviseringen tas ned när visningen är över
Mariehäll och Annedal under byggnation
Mariehäll och Annedal under byggnation