Protokoll föreningsstämma 2020

Styrelsen riktar ett stort tack till de medlemmar som deltog på stämman i början av juni! Allt underlag från mötet, inklusive protokoll, finns att ta del av på sidan för föreningstämman här på webbplatsen. I protollet kan du ta del av de beslut som togs. Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.