Betalning av månadsavgift

Vi använder oss av Fastum som ekonomisk förvaltare och det är till dem du betalar din månadsavgift. Upptäcker du fel på din avi eller t.ex. vill anmäla att betala via autogiro vänder du dig till Fastum.

Fastum
Öppettider: Mån-Fre 07.30-16.00
Telefon: 90 220
E-post: kundsupport@fastum.se

Du kan också logga in på 90220.se för att få hjälp med följande:
• Avifrågor
• Autogiroansökan
• Lägenhetsförteckning - begär utdrag
• Mäklarbild - beställning av förmedlingsuppdrag 

Varför månadsavgift och hur bestäms dess storlek?
Månadsavgiften är föreningens “hyra” och ska täcka våra gemensamma kostnader. Här ingår t.ex. reparationer, sophämtning, uppvärmning, bredband, fastighetsskötsel, investeringar, el, vatten och administration. Föreningen har också lån där räntor och amorteringar måste betalas. Avgiften är också satt utifrån storleken på lägenhet eftersom det t.ex. går åt mer energi att värma upp en större lägenhet än en mindre.

Vad händer om jag inte betalar?
Det är mycket viktigt att du betalar månadsavgiften i tid eftersom du annars riskerar påminnelseavgift och i förlängningen både att ditt ärende går vidare till inkasso eller kronofogden. I värsta fall förverkas din bostadsrätt och du blir utesluten ur föreningen vilket innebär att du tvingas sälja och flytta härifrån.