Betalning av månadsavgift

Vi använder oss av Fastum som ekonomisk förvaltare och det är till dem du betalar din månadsavgift. Upptäcker du ett fel på din avi eller t.ex. vill anmäla att betala via autogiro så vänder du dig till Fastum.

Fastum
Öppettider: Mån-Fre 07.30-16.00
Telefon: 90 220
E-post: kundsupport@fastum.se

Du kan också logga in på 90220.se för att få hjälp med följande:
• Avifrågor
• Autogiroansökan
• Lägenhetsförteckning - begär utdrag
• Mäklarbild - beställning av förmedlingsuppdrag 

Varför månadsavgift och hur bestäms dess storlek?
Månadsavgiften är föreningens “hyra” och ska täcka våra gemensamma kostnader. Här ingår t. ex. reparationer, sophämtning, uppvärmning, fastighetsskötsel, investeringar, bredband, el, vatten och administration.
Föreningen har också lån där vi måste betala både räntor och amorteringar. Avgiften är också satt utifrån storleken på lägenhet eftersom det t.ex. går åt mer energi att värma upp en större lägenhet än en mindre.

Vad händer om jag inte betalar?
Det är mycket viktigt att du betalar in månadsavgiften i tid eftersom du annars riskerar en påminnelseavgift och i förlängningen både att ditt ärende går vidare till inkasso eller kronofogden. Du kan i värsta fall förverka din rätt till bostadsrätten och bli utesluten ur föreningen, det innebär att du inte får bo kvar hos oss utan tvingas sälja och flytta.