Ytterligare container

Vår 20-kubiks container vi beställde till städdagen blev snabbt full och vi har förstått att det fortfarande finns ett behov hos flera av våra medlemmar som inte fick plats sist. Därför kommer en 10-kubiks container stå uppställd mellan port 25 och 27 under tiden 18-25 juni.

Här kan ni som tidigare slänga er sorterade grovsopor. Wellpapp, plast etc ska vi ju alla platta till ordentligt och slänga i miljörummet normalt sett men större tillplattade kartonger kan även slängas här. Har du kvar den gamla sängen eller lastpallen från badkarsleveransen finns nu tillfället att bli kvitt dem.
Som tidigare får du INTE slänga, hushållssopor (matrester, blöjor etc), miljöfarligt avfall som t.ex. elektronik, färg eller bildäck här. Containerns avfall sorteras efter upphämtning och föreningen åläggs med straffavgifter för de objekt som är förbjudna att slänga.