Nedmontering av kran

Projektledaren för byggena av Sämjan 2 och Linaberg 19 informerar:

"Vi har i dagarna gått i mål med vårt stomarbete på Sämjan 2 och ska därför påbörja nedmonteringen av tornkranen. Tornkransdemontaget kommer ta sex dagar totalt och pågå under 22/11 samt 25/11-29/11.
Under dessa sex dagar kommer framkomligheten längs med Alpvägen att påverkas. Vid lyft kommer delar av Alpvägen och ytor nära grinden vara avstängda för gång- och biltrafik, flaggvakter kommer finnas på plats.
Arbetet kommer pågå mellan 07.00 och 16.00."