Målning av golv i miljörum

Miljörummets golv ska målas för att lättare kunna städas. Eftersom hela golvet målas samtidigt kommer sopkärlen tillfälligt få flytta in i garaget, i bortre änden mellan onsdag den 20/11 och måndag den 25/11.