Container i oktober

För dig som vill röja i förråd eller lägenhet kommer en container stå uppställd vid port 25-27 från 9:e till 16 oktober. Här kommer du kunna slänga t.ex. dina gamla möbler, trasiga kläder eller annat bråte du har stående. Du vet också att redan nu sorteras wellpapp, plast, metall och elektronik m.m. i vårt återvinningsrum.

I containern är det mycket viktigt att farligt avfall som t.ex. bildäck, elektronikskrot eller färg INTE slängs här eftersom det ger föreningen straffavgifter. Du kan istället lämna det på Returpunkten i Sundbybergs centrum längs Landsvägen.